Toiminta

Itä-Suomen teknologiasäätiö on aloittanut toimintansa Savon korkean teknologian säätiön nimellä, joka perustettiin vuonna 1984. Perustajina toimivat silloisten Kuopion ja Mikkelin läänien kaupungit sekä eräät muut kunnat ja yritykset. Nykyisin säätiön toiminta on laajentunut koko Itä-Suomen alueelle. Tästä johtuen säätiön nimi muutettiin vuoden 2000 lopussa paremmin nykyistä toiminta-aluetta kuvaavaksi Itä-Suomen korkean teknologian säätiöksi. Alkuvuodesta 2010 säätiön nimi muutettiin sääntömuutoksen yhteydessä selkeämpään muotoon Itä-Suomen teknologiasäätiö. ISTS:n tarkoituksena on tukea Itä-Suomen taloudellista kehitystä edistävää teknillis-taloudellista ja luonnontieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä. Tässä tarkoituksessa ISTS voi myöntää stipendejä ja apurahoja, ja se voi tätä varten myös palkata henkilökuntaa, hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Itä-Suomen teknologiasäätiön toimintaa ohjaavat sen säännöt. Säätiön organisaation muodostaa Hallitus. Säätiöllä on asiamies ja toimistosihteeri, jotka hoitavat säätiön juoksevat asiat hallituksen ohjeiden ja valvonnan mukaan. Itä-Suomen teknologiasäätiöllä on 9 alueellista ja toiminnallisesti erilaista erikoisrahastoa, jotka myöntävät apurahoja. Lisätietoa niistä saat erikoisrahastot-sivulta.

Yhteisöjen ISTS:lle suorittamat lahjoitukset ovat verohallituksen päätöksellä vähennyskelpoisia valtionverotuksessa 850 eurosta 50 000 euroon asti. Verovapausanomus on voimassa vuoteen 2022 asti.

I-SKTS toimii yhteistyössä Keksintösäätiön kanssa ja välittää hankkeita myös Keksintösäätiön rahoitusharkintaan. Säätiön ja Keksintösäätiön tavoitteena on jatkaa erityisesti naisten innovaatioaktiivisuuden kannustamista.

ISTS tekee yhteistyötä itäsuomalaisten teknologiakeskusten kanssa. Säätiö ja teknologiakeskukset edistävät myös aikaisemmin tuettujen projektien jatkokehitystä. Säätiö tähtää hankkeiden rahoituksessa pitkäjänteiseen yhteistyöhön yritysten kanssa ja tukemaan hankkeita niin, että ne saavuttavat riittävän kypsyyden menestyäkseen valtakunnallisessa ja alueellisessa rahoituskilpailussa.

ISTS kehittää jo syntyneitä alueellisia (Iisalmen, Pieksämäen ja Savonlinnan) ja oppilaitoskohtaisia erikoisrahastoja (Kajaanin teknillisen oppilaitoksen, Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion tekniikan koulutusyksikön, Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Walter Ahlströmin erikoisrahastot sekä Wärtsilä-rahasto) ja tutkimusaluekohtaisia erikoisrahastoja (Taloudellisen kehityksen erikoisrahasto).

 

Itä-Suomen teknologiasäätiö, puh: 0440-246873, fax: 017-255 6393, sähköposti: sihteeri[at]ists.fi