Wärtsilä-rahasto

 

 

Wärtsilä-rahasto on Itä-Suomen teknologiasäätiön erikoisrahasto, joka on perustettu vuonna 1991.

Wärtsilä-rahaston päämääränä on edistää Itä-Suomen teknistä ja teknistaloudellista tutkimustyötä. Rahaston tavoitteena on myös tukea Karelia-ammattikorkeakoulussa tapahtuvaa korkeatasoista opetus- ja julkaisutoimintaa, kuten opinnäytetöiden tekemistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi erikoisrahasto jakaa apurahoja ja stipendejä, joihin on jatkuva haku. Apurahat ja stipendit ovat saajalle verovapaita valtioneuvoston vuosittain määräämään rajaan saakka.

Apurahan/stipendin verottomuuden edellytyksenä on, että lahjoituksen tekijä ei määrää, kenelle apuraha/stipendi tulee kohdistaa. Mikäli lahjoittaja merkitsee lahjakirjaan tai tilisiirtoon stipendin saajan, lahjoitus palautetaan.

Apurahoista, kuten myös muista rahaston asioista päättää hoitokunta, johon kuuluvat tällä hetkellä Wärtsilä-kampuksen koulutuspäälliköt Mervi Heikkinen, Ulla Asikainen ja Jyrki Kankkunen, joka toimii myös hoitokunnan puheenjohtajana.

Rahastolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja muita varoja, jotka sille annetaan rahaston tarkoituksen toteuttamiseksi. Rahastolle myönnettävät 850 - 50 000 euron rahalahjoitukset ovat lahjoituksen tehneelle yhteisölle vähennyskelpoinen meno.

Apurahahakemus- ja lahjakirjalomakkeita on saatavana näiltä kotisivuilta. Wärtsilä-rahastoon liittyvissä asioissa voi kääntyä  hoitokunnan jäsenten puoleen.

Hakemukset osoitteella:

Itä-Suomen teknologiasäätiö, Wärtsilä-rahasto
co / Jyrki Kankkunen
Karelia-ammattikorkeakoulu
Karjalankatu 3
80200 Joensuu

 

Puheenjohtaja Jyrki Kankkunen, koulutuspäällikkö
jyrki.kankkunen@karelia.fi

Apurahahakemus

Lahjakirja

 

 

  

 

 

 

Itä-Suomen teknologiasäätiö, puh: 0440-246873, fax: 017-255 6393, sähköposti: sihteeri[at]ists.fi