Teknologiapalkinto

Itä-Suomen teknologisäätiö jakaa vuosittain 10 000 euron suuruisen teknologiapalkinnon, jonka tarkoituksena on rohkaista itäsuomalaista tutkimuslähtöistä yritystoimintaa ja nostaa esille merkittävän kaupallisen menestyksen saavuttaneita innovaatioita.


Palkinnon jakokriteerit ovat:

1. Teknologia on innovatiivinen, itäsuomalaisittain merkittävä ja edustaa ISTS:n tukemia aloja.
2. Teknologia vahvistaa itäsuomalaisen teknologiaosaamisen imagoa ja kehitystä.
3. Teknologia tukee inhimillisiä arvoja ja kestävää taloudellista kehitystä.
4. Teknologialla on selkeä tieteellinen tausta.
5. Teknologia omaa vahvan kaupallisen hyödynnettävyyden, saavutettavat hyödyt ovat ilmeiset.
6. Syntynyt/syntyvä tuote tai palvelu on uusi, sille on tunnistettava tarpeellisuus ja käytännön sovellettavuus.
7. Tuotekehitys on (ollut) suunnitelmallista ja realistista.
8. Kaupallinen hyödyntäminen on suunnitelmallista, menestys on ilmeinen tai siitä on jo näyttöä.
9. Palkinnon saaja on Itä-Suomessa toimiva, innovatiivinen henkilö/yritys.

 

Palkinnon saaneet innovaatiot ja palkintoa tukeneet lahjoittatahot:

I. Teknologiapalkinto 2007
Toimitusjohtaja Arto Remes
Mega Elektroniikka Oy
 

II. Teknologiapalkinto 2008
Toimitusjohtaja Hannu Salmi
Environics Oy
 

III. Teknologiapalkinto 2009
Toimitusjohtaja Veli-Pekka Leppänen
Nanocomp Oy

 

Itä-Suomen teknologiasäätiö, puh: 0440-246873, fax: 017-255 6393, sähköposti: sihteeri[at]ists.fi