Savonia-ammattikorkeakoulun tekniikan Kuopion koulutusyksikön erikoisrahasto

Erikoisrahasto perustettiin v. 1987 ja sen päämääränä on edistää oppilaitoksessa säätiön tavoitteiden toteutumista, korkeatasoista opetus- ja julkaisutoimintaa sekä tukea tutkimustoimintaa ja elinkeinoelämän tuotekehitystyötä.

Erikoisrahasto jakaa apurahoja ja stipendejä tukeakseen elinkeinoelämän tutkimus- ja tuotekehitystöitä, käytettäväksi mm. opiskelijoiden insinööritöihin, ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöihin sekä opettajien jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Insinöörityö voi olla laaja tutkimus- ja kehitystyö, joka tehdään yhteistyössä yritysten, opiskelijoiden ja oppilaitoksen opettajien kanssa. Pääsääntöisesti aiheet pyritään saamaan Pohjois-Savon elinkeinoelämältä. Samalla tarjotaan yritysten käyttöön ajan tasalla olevat tiedot omaavaa suunnittelu- ja tutkimustyövoimaa projektitehtäviin.

Yhteistyön lisäksi elinkeinoelämä, eri yhteisöt ja yksityisetkin henkilöt voivat tukea rahastoa lahjoituksin. Lahjoittaja voi esittää toivomuksensa lahjoituksen käyttötavasta ja kohteesta.

Yhteystiedot
Savonia-ammattikorkeakoulu
Tekniikka, Kuopio
PL 88, 70101 Kuopio
sähköposti: etunimi.sukunimi@savonia.fi

Erikoisrahaston hoitokunta
Savonia-ammattikorkeakoulu/Itä-Suomen Teknologiasäätiö
PL 6, 70201 Kuopio
Merja Tolvanen, puh 044 785 6269, puheenjohtaja
Oili Jäppinen, puh 044 785 6204, sihteeri
Jari Ijäs
Markku Oikarinen
Veli-Matti Tolppi

 

Itä-Suomen teknologiasäätiö, puh: 0440-246873, fax: 017-255 6393, sähköposti: sihteeri[at]ists.fi