Mikkelin ammattikorkeakoulun erikoisrahasto

Mikkelin ammattikorkeakoulun erikoisrahasto on Itä-Suomen teknologiasäätiön erillisrahasto. Se on perustettu vuonna 1988. Mikkelin ammattikorkeakoulu fuusioitui vuoden 2017 alussa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun. Rahaston nimi tullaan lyhentämään muotoon Mikkelin erikoisrahasto.

Erikoisrahaston sääntöjen mukaan sen päämääränä on edistää Mikkelin ammattikorkeakoulussa ja sen kanssa yhteistyössä toimivien yhteisöjen piirissä tapahtuvaa Itä-Suomen alueen teknistaloudellista kehitystä. Rahaston tavoitteena on myös tukea ammattikorkeakoulussa tapahtuvaa korkeatasoista opetus- ja julkaisutoimintaa, esimerkiksi opinnäytetöiden tekemistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi erikoisrahasto jakaa apurahoja ja stipendejä erityisesti teknistä tutkimus- ja kehitystyötä varten. Apurahat julistetaan haettavaksi säätiön yleisten hakujen yhteydessä sekä lisäksi erikoisrahaston ilmoitustaululla, joka sijaitsee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksella A-rakennuksen ala-aulassa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin ja Savonlinnan yksiköissä tehtäviä tekniikan AMK-opinnäytetöitä varten erikoisrahastolla on jatkuva haku.

Apurahoista päättää hoitokunta, joka kokoontuu lukukausien aikana kuukausittain. Esimerkiksi vuosina 2005 - 2016 erikoisrahasto on jakanut noin 20…30 apurahaa vuodessa. Vuosien 1998-2017 aikana erikoisrahaston jakamien apurahojen yhteismäärä oli 975 508 euroa.

Erikoisrahastolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja muita varoja, jotka sille annetaan rahaston tarkoituksen toteuttamiseksi.  Verohallinnon päätöksen P006405895 mukaan Itä-Suomen teknologiasäätiölle ja sen erityisrahastoille tieteen tukemiseen tarkoitetut 850 - 50.000 euron rahalahjoitukset ovat vuosina 2018-2022 lahjoituksen tehneelle yhteisölle valtion verotuksessa vähennyskelpoinen meno. (Enintään 850 euron lahjoitukset yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen ovat yhteisölle valtion verotuksessa vähennyskelpoisia ilman erillistä verohallinnon päätöstäkin.)

Mikkelin ammattikorkeakoulun erikoisrahastoon liittyvissä asioissa voi kääntyä hoitokunnan jäsenten tai rahaston sihteerin Ulla Vuorisen puoleen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, PL 68 (Patteristonkatu 3D), 50101 MIKKELI puh. 0400 872 764, sähköposti ulla.vuorinen@xamk.fi

Erikoisrahaston hoitokunta

Sihteeri
Ulla Vuorinen, koulutussuunnittelija
ulla.vuorinen@xamk.fi

Johanna Arola, lehtori
johanna.arola@xamk.fi

Eero Kaitainen, rakennusneuvos

Matti Laine, tietohallintopäällikkö

Puheenjohtaja
Reijo Vuohelainen, yliopettaja
reijo.vuohelainen@xamk.fi

Arto Sormunen, yliopettaja
arto.sormunen@xamk.fi

Itä-Suomen teknologiasäätiötä erikoisrahaston hoitokunnassa edustavat säätiön hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä asiamies.

 

Itä-Suomen teknologiasäätiö, puh: 0440-246873, fax: 017-255 6393, sähköposti: sihteeri[at]ists.fi