Iisalmen erikoisrahasto

Erikoisrahaston tavoitteena on edistää Iisalmen ja sen talousalueen taloudellista kehitystä, teknistaloudellista ja luonnontieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä.

Erikoisrahastolla on oma hoitokuntansa. Siihen nimeää Iisalmen kaupunki kaksi edustajaansa. Säätiön hallitusta hoitokunnassa edustavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, asiamies ja säätiön hallituksessa oleva yksi Iisalmen seudun edustaja.

Erikoisrahaston apurahat julistetaan haettavaksi säätiön yleisten hakujen yhteydessä. Jaettavasta summasta samoin kuin apurahojen saajista päättää hoitokunta.

 

Itä-Suomen teknologiasäätiö, puh: 0440-246873, fax: 017-255 6393, sähköposti: sihteeri[at]ists.fi